Bekijk het archief van onze nieuwsbrieven

Regelmatig verstuurt ENRA een nieuwsbrief naar de aangesloten relaties. Hieronder vindt u het overzicht van de eerder verstuurde nieuwsbrieven.

2022

2021

2020

2019

2018

Handleiding Dealerportal

Welkom op ons nieuwe Dealerportal. De vertrouwde Dealerportal is in een nieuw jasje gestoken. Wij hebben de bestaande Dealerportal verbetert zodat u nóg sneller een verzekering kunt afsluiten en schades kunt melden.

Wij leggen hieronder kort uit wat u allemaal kunt doen op de Dealerportal.

  • Onder het tabblad Verzekeringen kunt u verzekeringen afsluiten, verzekeringen raadplegen en schades melden.
  • Bij Berichten leest u het laatste nieuws.
  • Onder het tabblad Downloads staan belangrijke formulieren die u kunt downloaden zoals premietabellen, dekkingsoverzichten etc.
  • U kunt alle contactgegevens van ENRA en uw accountmanager terugvinden onder Contact.
  • Wilt u nieuw promotiemateriaal bestellen? Ga dan naar Materiaal bestellen.
  • Verkoopt u High speed e-bikeverzekeringen zonder het WA-gedeelte? Kies dan geheel rechts het menu item HSE verzekeringen zonder WA.

Een uitgebreide uitleg leest u in de handleiding van het Dealerportal.

Let op: er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Klik hier voor een korte uitleg wat er precies gewijzigd is en hoe u nu een polis moet opzoeken.
Hieronder ziet u een overzicht van de zaken die zijn aangepast:

Klik op het plus symbool voor meer informatie bij onderstaande punten.

Wijzigen slot/sleutelgegevens of duplicaat sleutel doorgeven

Klik op Zoeken naar polissen, u kunt zoeken op polis- of framenummer.

Als u de polis heeft gevonden, ga via Menu naar Wijzigen:

Vul onder Nieuw  het sleutelnummer van het nieuwe slot in of het aantal duplicaat sleutels. Vervolgens kunt u het formulier verzenden. Verzekerde krijgt van ons een nieuw polisblad toegezonden. Let op, na wijziging moeten de slotgegevens en het aantal duplicaat sleutels in bezit van verzekerde overeenkomen met wat u onder Nieuw heeft ingevoerd.

Wijzigen van het adres en e-mailadres van een verzekerde

Ga naar Zoeken naar polissen. Zoek op Relatie. U kunt de achternaam, de postcode of relatienummer ingeven.

Als u de relatie heeft gevonden kunt u via het Menu naar Wijzigen. U klikt wijzigen aan.

Voer de nieuwe postcode en huisnummer in en druk op Controleren. Het nieuwe adres wordt nu getoond. U kunt eventueel de nieuwe polis per e-mail naar de klant laten versturen. U laat de Toezending polis bescheiden per email op ja staan en geeft een bestaand e-mailadres in. Wil de klant dit niet dan kunt u de Ja in Nee veranderen in het uitrol menu. U klikt vervolgens op verzenden. Wij gaan dan de wijziging doorvoeren in onze administratie en verzekerde een nieuw polisblad toesturen.

 

Heeft u vragen over de Dealerportal? Bel dan 0800 – 022 33 55 of stuur een e-mail naar info@enra.nl.

Betrouwbaarheidstoets

U heeft een overeenkomst met ENRA voor de bemiddeling in een of meer van de volgende financiële producten:

  • Auto-, motor- en brommerverzekering
  • Pechhulp
  • Fiets- en e-bike
  • Verlengde garantie

De wet- en regelgeving inzake het bemiddelen in deze producten is per 1 januari 2021 veranderd. Bemiddelaars moeten vanaf die datum kunnen aantonen dat zij betrouwbaar zijn. Dat betekent dat zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen en een faillissementscheck moeten uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2022 kan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), hier op gaan handhaven. Om hierop voorbereid te zijn, zetten wij graag samen met u de nodige stappen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wat betekent deze wetswijziging voor mij als bemiddelaar?

De wetswijziging is van toepassing op alle bemiddelaars in verzekeringen; zij moeten allen hun betrouwbaarheid kunnen aantonen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers die bemiddelen in onze financiële producten, evenals hun feitelijk leidinggevenden, in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt dus ook voor u en uw medewerkers. De VOG dient afgegeven te zijn voor het screeningsprofiel ‘financiële dienstverlening’. Daarnaast mogen deze medewerkers niet in staat van faillissement verkeren. In de bijlage leest u welke medewerkers hier volgens de AFM onder vallen.

Hoe vraag ik een VOG aan en hoe voer ik een faillissementscheck uit?

In de bijlage leggen we uit hoe een VOG aangevraagd kan worden en hoe u kunt controleren of er sprake is (geweest) van een faillissement. Dit moet u uiterlijk 1 januari 2022 hebben vastgesteld voor alle medewerkers die het betreft. Houd er rekening mee dat de gemiddelde doorlooptijd van een VOG-aanvraag 2 tot 4 weken bedraagt en hier kosten aan verbonden zijn.

Wij vragen u om dit zo snel mogelijk te regelen. Zo weet u zeker dat u uw betrouwbaarheid als bemiddelaar kunt aantonen. Ook weet u dan zeker dat het geen gevolgen heeft voor de samenwerking tussen u en ENRA.

Navraag vanuit ENRA

Wij zijn verplicht vast te stellen dat we werken met betrouwbare partners. Begin 2022 kunnen wij daarom navraag doen bij u om vast te stellen dat u beschikt over de benodigde VOG’s en dat u heeft vastgesteld dat er geen sprake is geweest van een faillissement van de medewerkers in kwestie. Wij zullen u hier te zijner tijd nog over informeren.

Contact

Heeft u nog vragen over deze brief? Bekijk dan onze antwoorden op de meest gestelde vragen op www.enra.nl/bemiddelaar. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via
e-mailadres bemiddelaar@enra.nl of telefoonnummer 024 366 65 57. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

Stijn Verbeek

Directeur Distributie en Productmanagement

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf 25 mei a.s. van kracht. Wij hebben van enkele met ons samenwerkende dealers vragen ontvangen over de verwerkersovereenkomst.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Voor uw eigen administratie of voor het afsluiten van de verzekeringen bij ons vraagt u aan uw klant om zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres en woonplaats van uw klant. Maar ook een e-mailadres, IBAN en kenteken zijn volgens de AVG persoonsgegevens. Op basis van de van de klant verkregen persoonsgegevens en de gegevens van het te verzekeren object, vraagt u bij ons een verzekering aan.

In de verwerkersovereenkomst legt u onder andere vast waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de mogelijkheden om een audit uit te voeren en of de verwerker subverwerkers mag inschakelen voor de verwerking. Een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Waarom is een verwerkersovereenkomst niet nodig?

Onder de AVG bent u als dealer een verwerkingsverantwoordelijke.  Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens de AVG degene die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt. U als dealer verzamelt de persoonsgegevens onder andere om bij ons een verzekering te kunnen aanvragen. De AVG ziet ons als verzekeraar ook als verwerkingsverantwoordelijke. Tussen twee verwerkingsverantwoordelijken hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten.

Samengevat

Kort samengevat houdt dit dus in dat er tussen u als verwerkingsverantwoordelijke en ENRA als verwerkingsverantwoordelijke geen overeenkomst opgesteld hoeft te worden.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Steven Schröder (Privacy Officer van Enra verzekeringen) s.schroder@enra.nl.

Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?

U kunt met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de nieuwe Dealerportal.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Of werkt uw huidige wachtwoord niet meer?

Ga dan naar ‘Verzekeringen’. Hier kunt u onderin op ‘wachtwoord vergeten?’ klikken. U ontvangt binnen enkele seconden een nieuw wachtwoord op het bij ons bekende e-mailadres.

Productieoverzicht

Met de overgang naar de nieuwe Dealerportal wijzigt ook het productieoverzicht dat u van ons krijgt toegestuurd. Het oude productieoverzicht ontving u maandelijks. Op dit productieoverzicht stonden de verzekeringen vermeld die u had afgesloten en de beëindigde verzekeringen.

Vanaf nu ontvangt u wekelijks van ons een rekening-courant overzicht. Op het rekening-courant overzicht staan de afgesloten verzekeringen, beëindigde verzekeringen, provisie en de uitgekeerde schades. Het saldo wordt ook wekelijks aan u uitgekeerd. Klik hier voor een uitleg van het rekening-courant overzicht.

Nieuwe producten ENRA per 1 april

Per 1 april lanceren wij onze nieuwe producten voor het fietsseizoen 2017. Vanaf 1 april verkoopt

ENRA twee verzekeringspakketten via het dealerkanaal: ENRA Basis (Diefstal) en ENRA Optimaal (Diefstal of Casco). Er komt een doorlopende verzekering waarbij de klant per maand of per jaar kan betalen. Ook heeft ENRA speciaal voor racefietsen en MTB’s een verzekering ontwikkeld. De nieuwe premies en regio’s zijn eind maart beschikbaar zijn op www.enraonline.nl.