Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen en vind antwoorden op de meest gestelde vragen.

Dealerportal

Wijzigen slot/sleutelgegevens of duplicaat sleutel doorgeven

Klik op Zoeken naar polissen, u kunt zoeken op polis- of framenummer.

Als u de polis heeft gevonden, ga via Menu naar Wijzigen:

Vul onder Nieuw  het sleutelnummer van het nieuwe slot in of het aantal duplicaat sleutels. Vervolgens kunt u het formulier verzenden. Verzekerde krijgt van ons een nieuw polisblad toegezonden. Let op, na wijziging moeten de slotgegevens en het aantal duplicaat sleutels in bezit van verzekerde overeenkomen met wat u onder Nieuw heeft ingevoerd.

Wijzigen van het adres en e-mailadres van een verzekerde

Ga naar Zoeken naar polissen. Zoek op Relatie. U kunt de achternaam, de postcode of relatienummer ingeven.

Als u de relatie heeft gevonden kunt u via het Menu naar Wijzigen. U klikt wijzigen aan.

Voer de nieuwe postcode en huisnummer in en druk op Controleren. Het nieuwe adres wordt nu getoond. U kunt eventueel de nieuwe polis per e-mail naar de klant laten versturen. U laat de Toezending polis bescheiden per email op ja staan en geeft een bestaand e-mailadres in. Wil de klant dit niet dan kunt u de Ja in Nee veranderen in het uitrol menu. U klikt vervolgens op verzenden. Wij gaan dan de wijziging doorvoeren in onze administratie en verzekerde een nieuw polisblad toesturen.