AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf 25 mei a.s. van kracht. Wij hebben van enkele met ons samenwerkende dealers vragen ontvangen over de verwerkersovereenkomst.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Voor uw eigen administratie of voor het afsluiten van de verzekeringen bij ons vraagt u aan uw klant om zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres en woonplaats van uw klant. Maar ook een e-mailadres, IBAN en kenteken zijn volgens de AVG persoonsgegevens. Op basis van de van de klant verkregen persoonsgegevens en de gegevens van het te verzekeren object, vraagt u bij ons een verzekering aan.

In de verwerkersovereenkomst legt u onder andere vast waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de mogelijkheden om een audit uit te voeren en of de verwerker subverwerkers mag inschakelen voor de verwerking. Een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Waarom is een verwerkersovereenkomst niet nodig?

Onder de AVG bent u als dealer een verwerkingsverantwoordelijke.  Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens de AVG degene die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt. U als dealer verzamelt de persoonsgegevens onder andere om bij ons een verzekering te kunnen aanvragen. De AVG ziet ons als verzekeraar ook als verwerkingsverantwoordelijke. Tussen twee verwerkingsverantwoordelijken hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten.

Samengevat

Kort samengevat houdt dit dus in dat er tussen u als verwerkingsverantwoordelijke en ENRA als verwerkingsverantwoordelijke geen overeenkomst opgesteld hoeft te worden.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Steven Schröder (Privacy Officer van Enra verzekeringen) s.schroder@enra.nl.