Betrouwbaarheidstoets

U heeft een overeenkomst met ENRA voor de bemiddeling in een of meer van de volgende financiële producten:

  • Auto-, motor- en brommerverzekering
  • Pechhulp
  • Fiets- en e-bike
  • Verlengde garantie

De wet- en regelgeving inzake het bemiddelen in deze producten is per 1 januari 2021 veranderd. Bemiddelaars moeten vanaf die datum kunnen aantonen dat zij betrouwbaar zijn. Dat betekent dat zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen en een faillissementscheck moeten uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2022 kan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), hier op gaan handhaven. Om hierop voorbereid te zijn, zetten wij graag samen met u de nodige stappen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Wat betekent deze wetswijziging voor mij als bemiddelaar?

De wetswijziging is van toepassing op alle bemiddelaars in verzekeringen; zij moeten allen hun betrouwbaarheid kunnen aantonen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers die bemiddelen in onze financiële producten, evenals hun feitelijk leidinggevenden, in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt dus ook voor u en uw medewerkers. De VOG dient afgegeven te zijn voor het screeningsprofiel ‘financiële dienstverlening’. Daarnaast mogen deze medewerkers niet in staat van faillissement verkeren. In de bijlage leest u welke medewerkers hier volgens de AFM onder vallen.

Hoe vraag ik een VOG aan en hoe voer ik een faillissementscheck uit?

In de bijlage leggen we uit hoe een VOG aangevraagd kan worden en hoe u kunt controleren of er sprake is (geweest) van een faillissement. Dit moet u uiterlijk 1 januari 2022 hebben vastgesteld voor alle medewerkers die het betreft. Houd er rekening mee dat de gemiddelde doorlooptijd van een VOG-aanvraag 2 tot 4 weken bedraagt en hier kosten aan verbonden zijn.

Wij vragen u om dit zo snel mogelijk te regelen. Zo weet u zeker dat u uw betrouwbaarheid als bemiddelaar kunt aantonen. Ook weet u dan zeker dat het geen gevolgen heeft voor de samenwerking tussen u en ENRA.

Navraag vanuit ENRA

Wij zijn verplicht vast te stellen dat we werken met betrouwbare partners. Begin 2022 kunnen wij daarom navraag doen bij u om vast te stellen dat u beschikt over de benodigde VOG’s en dat u heeft vastgesteld dat er geen sprake is geweest van een faillissement van de medewerkers in kwestie. Wij zullen u hier te zijner tijd nog over informeren.

Contact

Heeft u nog vragen over deze brief? Bekijk dan onze antwoorden op de meest gestelde vragen op www.enra.nl/bemiddelaar. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via
e-mailadres bemiddelaar@enra.nl of telefoonnummer 024 366 65 57. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

Stijn Verbeek

Directeur Distributie en Productmanagement